Cách tránh bẫy đề thi TOEIC:   Part 5 và Part 6 TOEIC 

1. Tính từ và Participle (phân từ)

Nhiều bạn vẫn cứ nhầm lẫn lần hễ là động từ – V + ing hoặc + ed vào sẽ trở thành tính từ. Tuy nhiên quan điểm này hoàn toàn sai, không phải động từ nào thêm -ing hoặc thêm -ed vào đều sẽ trở thành tính từ và có chức năng như tính từ. Nhiều động từ có tính từ riêng trong gia đình từ và thêm vào thì nó không hề trở thành Participle cũng như có tính chất giống như tính từ.

Chẳng hạn như từ repeat → có tính từ chính hiệu là repetitive và từ compete → tính từ chính hiệu là competitive.

Ví dụ: I never feel very _____ in her presence
A. comforting
B. comfortably
C. comforted
D. comfortable
Đáp án đúng là D. comfortable là tính từ chính hiệu của động từ comfort

Khi gặp những dạng câu xác định rõ ràng từ cần điền là tính từ rồi, thì trong 4 đáp có tính từ chính hiệu thì ưu tiên chọn, không chọn dạng participle.

Hai phần này chủ ý kiểm tra kiến thức về từ vựng theo chủ đề, các điểm ngữ pháp phổ biến. Bẫy cũng không nhiều và chủ yếu là bẫy về ngữ pháp với một số chủ điểm ngữ pháp dễ nhầm lẫn sau.

TOEICSINHVIEN rất vui khi được đồng hành cùng bạn!

2. Đại từ quan hệ

Một câu bẫy tiếp theo thầy thấy mọi người dễ dính lắm đó là nhầm what là đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ chỉ có Which/Whom/Who/That/Whose và When/Why/Where thôi, không hề có what.

Nhiều đề cho What vào, các ông nhà ta học không kỹ, đọc thấy hợp nghĩa, đập what vào là sai ngay!

Ví dụ: Another activity, ________ I have chosen is photography.
A. What
B. Which
C. That
D. Whom
Câu này nhìn vào bạn nào nắm không kỹ dễ chọn sai. Do activity là hoạt động nên không thể nào chọn D, sau activity có dấu phẩy (,) nên loại luôn C, chỉ còn lại A và B. Đáp án chính xác là B do A không phải là đại từ quan hệ

Một vấn đề cần lưu ý nữa, là trong mệnh đề quan hệ thì giới từ chỉ vị trí (in, on, at) + which = where; giới từ chỉ thời gian (in, on, at) + which = when; giới từ chỉ mục đích (for) + which = why

3. Thể giả định theo sau là chủ từ số ít

Thể giả định có nhiều loại là hiện tại, quá khứ, bạn nào mê grammar thì search google học hỏi thêm nhé. Trọng phạm vi phần 5&6 TOEIC mọi người chỉ cần nắm cấu trúc.

Chủ từ + động từ Subjunctive mood + that + Chủ từ + Động từ nguyên mẫu không chia (dù chủ từ sau that là chủ từ số nhiều hay ít)

Động từ Subjunctive phổ biến trong phần 5 và 6: request, recommend, demand, insist, suggest, require, determine

Nếu vào thấy câu mà áp đúng cấu trúc trên, gặp các động từ này, bảo chia động từ của mệnh đề that thì mọi người cứ yên tâm mà chọn động từ nguyên mẫu áp vào.

Ví dụ: The doctor suggests that his patient ___ smoking
A. stops
B. will stop
C. stop
D. stopped
Ở câu này chúng ta chọn 3. stop ở dạng nguyên mẫu, không cần quan tâm đến chủ từ “his patient”.

THAM GIA CỘNG ĐỒNG TOEICSINHVIEN VÀ NHẬN  ĐỀ TOEIC MIỄN PHÍ MỖI NGÀY

THAM GIA NGAY