Q: How did you find the movie?

(A) It was around the corner.
(B) It was very scary.
(C) We might be late for the movie.

Trước tiên, ta để ý rằng câu hỏi dùng từ hỏi “how”. Thông thường, ta sẽ dịch từ này là “bằng cách nào”, nhưng khi dùng với động từ “find” trong cấu trúc “how do/did you find …”, câu thực chất mang nghĩa hỏi ý kiến ai đó về việc gì đó. Do đó, câu trên dịch chính xác phải là “Bạn thấy bộ phim như thế nào?”.

Đáp án A đánh lừa người học vì nếu dịch câu trên thành “Bạn tìm bộ phim bằng cách nào?”, ta có thể hiểu đáp án A trả lời rằng bằng cách đi qua ngã đường. Tuy nhiên, đó không phải là ý của câu hỏi, và câu hỏi cũng không hỏi là ở đâu (where), nên đáp án A sai. => Loại A.

Đáp án C nói rằng họ có thể bị trễ giờ bộ phim, nhưng câu hỏi không nhắc gì về việc này cả. => Loại C.

Do bản chất câu hỏi là hỏi về ý kiến, ta có đáp án B nói rằng người trả lời thấy bộ phim rất đáng sợ. => Chọn B.

Q: Where is he going?
   (A) She’s going to the store.
   (B) I’m going to the store.
   (C) He’s going to the store.

Những đáp án câu này khá đơn giản, nhưng phần nghe có thể gây nhầm lẫn cho người học. Ta cần phân biệt rõ trường hợp nối âm “is he” và “is she”.

Từ “is” có âm -s cuối nhẹ /s/, khi nối sang “he”, âm đọc rất nhanh và nhẹ.

Từ “she” có âm sh- đầu mạnh /ʃ/ . Khi “is” nối âm sang, âm /s/ cuối “is” sẽ đổi thành âm /ʃ/ mạnh của “she”, nghe khác biệt hoàn toàn với “is he”.

Nghe lại đề, ta xác định được câu đang nói về một người đàn ông. => Loại đáp án A và B. Do vậy ta chọn C.

Q: Where did John go today?
   (A) Yes, I’ll talk to him right away.
   (B) He doesn’t know it yet.
   (C) He’s in his office.

Câu hỏi muốn biết John đã đi đâu. Nói cách khác, ta có thể hiểu là người này muốn biết John đang ở đâu. Do đó, đáp án sẽ chỉ một địa điểm nào đó, hoặc vị trí của John.

Đáp án A nói rằng người này sẽ nói chuyện với anh ấy ngay lập tức, nhưng câu hỏi không yêu cầu ai nói chuyện với John cả. => Loại A.

Đáp án B nói rằng anh ấy vẫn chưa biết điều đó. Tuy nhiên, câu đề không nhắc gì tới việc John có biết gì hay không, và cũng không rõ việc đó là gì. => Loại B.

Vậy thì đáp án hợp lý nhất chỉ còn C, nói rằng John đang ở trong văn phòng của anh ấy, tức là vị trí hiện tại của John. Vậy là trả lời gián tiếp được câu hỏi đề. => Chọn C.

Lưu ý rằng mặc dù câu hỏi và câu trả lời khác thì, trong riêng ngữ cảnh này thì đáp án vẫn đúng. Dùng thì quá khứ đơn để hỏi anh ấy đi đâu, nhưng cũng có hàm ý muốn biệt hiện tại anh ấy đang ở đâu. Do đó, đáp án C dùng thì hiện tại đơn nói anh ấy đang trong văn phòng là phù hợp.

Luyện nghe TOEIC Part 2:
Câu hỏi có từ để hỏi  (WH-Questions)

1. Dạng câu hỏi "Where"

Câu hỏi 1: 

Part 2 TOEIC là phần nghe với độ khó tương đối trong bài thi TOEIC. Đây là đòi hỏi bạn phải biết cách trả lời các câu hỏi vấn đáp cho phù hợp với ngữ cảnh của người bản xứ.

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

TOEICSINHVIEN rất vui khi được đồng hành cùng bạn!

XEM ĐÁP ÁN

Câu hỏi 2: 

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

2. Dạng câu hỏi "How"

Câu hỏi 1: 

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

Câu hỏi 2: 

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

Q: How often do you attend the training sessions?
   (A) On a quarterly basis.
   (B) For about a month.
   (C) There aren’t many attendants.

Câu này mới mức độ thường xuyên tham gia các buổi đào tạo, qua cấu trúc “How often…?”. Do đó, ta cần tìm đáp án chỉ số lần trong một khoảng thời gian nào đó.

Đáp án B nói rằng trong một tháng, theo cấu trúc “for + thời gian”. Đáp án này không chính xác vì nó chỉ một khoảng thời gian kéo dài một tháng, chứ không nói rõ số lần mỗi tháng. => Loại B.

Đáp án C nói rằng không có nhiều người tham dự, không trả lời được câu hỏi đề. => Loại C.

Đáp án A sử dụng cấu trúc “trạng từ thời gian + basis”, ở đây “quarterly basis” có nghĩa là hằng quý, tức là 3 tháng 1 lần (1 năm 4 lần). Đáp án này trả lời được câu hỏi đề. => Chọn A.

Lưu ý thêm, ta có thể thay vị trí trạng từ thời gian bằng những từ khác, như “daily, weekly, monthly, yearly,...”, sẽ ra được mức độ thường xuyên 1 lần mỗi ngày/tuần/tháng/năm/…

3. Dạng câu hỏi "What"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

Q: What time does our flight leave?
   (A) By 3 o’clock.
   (B) About three or four times a day.
   (C) It’s scheduled to take off at 7.30.

Câu hỏi muốn biết chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ. Khi này, lưu ý rằng câu đang tìm một thời gian chính xác, chứ không tìm khoảng thời gian nào đó.

Đáp án A nói rằng chuyến bay có thể rời đi trước 3 giờ qua cấu trúc “by + thời gian”. Một chuyến bay phải có giờ cất cánh chính xác, không thể rời trước lúc nào đó được. => Loại A.

Đáp án B nói rằng chuyến bay cất cánh 3 hoặc 4 lần một ngày, là hoàn toàn không liên quan câu hỏi. => Loại B.

Đáp án C nói rằng chuyến bay được xếp lịch cất cánh lúc đúng 7 giờ 30, bằng cấu trúc “at + thời gian”. => Chọn C.

4. Dạng câu hỏi "When"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

Q: When will the new secretary start working?
   (A) I’m walking here, too.
   (B) If memory serves me right, next Monday.
   (C) I already applied for the position.

Câu hỏi đơn giản muốn biết khi nào thư ký mới, một người thứ ba, sẽ bắt đầu làm việc. Do đó, đáp án sẽ chỉ một thời điểm nào đó.

Đáp án A nhắc đến “walking”, không liên quan gì câu hỏi cả. => Loại A.

Đáp án C nói rằng người này đã nộp đơn xin việc vào vị trí đó rồi. Tuy nhiên, câu hỏi chỉ muốn biết về thư ký mới, không hỏi gì về người nào khác cả. => Loại C.

Đáp án B nói rằng nếu người này nhớ không lầm thì (thư ký mới làm việc vào) là thứ Hai tới. Cấu trúc “if memory serves me right” dịch thành “nếu tôi nhớ không lầm”, nên thông tin chính ta cần tập trung vào chỉ có “next Monday”. => Chọn B.

5. Dạng câu hỏi "Who"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

XEM ĐÁP ÁN

Q: Who was missing from yesterday’s dinner?
   (A) Nancy’s had a dentist’s appointment.
   (B) It was never noticed.
   (C) Yes, it’s a good debate.

Câu hỏi muốn biết ai đã vắng mặt vào bữa tối hôm qua. Lưu ý có cấu trúc “missing from something”, nghĩa là “vắng mặt khỏi cái gì đó”.

Đáp án B nói rằng điều đó không được chú ý đến, là ngược ý với câu hỏi vì rõ ràng người hỏi đã để ý thấy rằng đã có người vắng mặt. => Loại B.

Đáp án C nói rằng đó đã là một cuộc tranh luận tốt, nhưng đề không nhắc gì đến cuộc tranh luận gì cả. => Loại C.

Đáp án A là một câu trả lời gián tiếp, ám chỉ Nancy đã vắng mặt, kèm theo lý do là cô ấy đã có hẹn với nha sĩ. Vừa xác định được người vắng mặt, vừa có thêm lý do vắng mặt, nên đây là đáp án hợp lý nhất. => Chọn A.

THAM GIA CỘNG ĐỒNG TOEICSINHVIEN VÀ NHẬN  ĐỀ TOEIC MIỄN PHÍ MỖI NGÀY

THAM GIA NGAY